Persberichten

17/08/2015 - 17 augustus 2015 - Stem voor de architectuurprijs!

Kustwerk Katwijk is met 7 andere gebouwen uit de regio genomineerd voor de tweejaarlijkse architectuurprijs #RAP071. Vanaf 17 augustus kunt u stemmen op uw favoriete gebouw via de website van RAP Leiden. De winnaar wordt bekend gemaakt op 13 oktober. > lees meer

23/02/2015 - Kust Zuid-Holland weer veilig voor de toekomst

De kust van Zuid-Holland is weer veilig voor de toekomst. Na bijna anderhalf jaar is Kustwerk Katwijk afgerond. Daarmee zijn alle Zwakke Schakels aan de Zuid-Hollandse kust aangepakt. In Katwijk is een Dijk-in-Duin aangelegd en een ondergrondse parkeergarage gebouwd tussen de dijk en de Boulevard. Tegelijkertijd is het duingebied verbreed en opnieuw ingericht. Een unieke en innovatieve combinatie binnen één project. Daarmee is het achterland weer veilig volgens de wettelijke veiligheidsnormen en hebben zowel de economie als het toerisme en de bereikbaarheid van Katwijk een impuls gekregen. > lees meer

12/02/2015 - Uitnodiging voor oplevering Kustwerk Katwijk

‘Zuid-Hollandse kust weer veilig; laatste zwakke schakel bij Katwijk aangepakt’ Op donderdag 19 februari 2015 vindt de oplevering van Kustwerk Katwijk plaats. Na bijna 1,5 jaar zijn de werkzaamheden aan de Dijk-in-Duin, ondergrondse parkeergarage en inrichting van het duingebied klaar. De projectorganisatie nodigt iedereen van harte uit om deze mijlpaal te komen vieren! > lees meer

03/02/2015 - Kom proefparkeren in de nieuwe ondergrondse parkeergarage

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de afronding van de ondergrondse parkeergarage. Voordat de garage klaar is voor opening, wordt getest of alles goed werkt. Tijdens deze testperiode is iedereen welkom om gratis te komen proefparkeren. > lees meer

29/09/2014 - Texaanse bestuurders bezoeken Kustwerk Katwijk

Een delegatie van 45 Texaanse bestuurders (onder andere burgemeesters en politici) uit de Verenigde Staten bezochten op maandag 29 september Kustwerk Katwijk. Het gezelschap is een paar dagen in Nederland om een aantal kustprojecten en de Maeslantkering te bekijken. Het doel van het bezoek is deze delegatie te informeren en enthousiast te maken over de verschillende oplossingen die wij in Nederland inzetten om ons land tegen de zee te beschermen. Mogelijk kunnen deze oplossingen ook in Texas worden toegepast voor het verbeteren van de kwetsbare kustverdediging in de Galveston-regio bij Houston. > lees meer

12/09/2014 - Kunst parkeergarage verdwijnt onder het zand

De afgelopen weken werkten Katwijkse kunstenaars aan het project KustKunstWerk Katwijk. Prachtige schilderijen en gedichten verschenen op de buitenkant van de ondergrondse parkeergarage. Vanaf deze week wordt de parkeergarage langzaam bedekt met zand en verdwijnen de kunstwerken een voor een onder de grond. U kunt de kunstwerken nu nog bewonderen vanaf de Boulevard. Na 10 oktober is al het zand aangevuld en is er niets meer van te zien. > lees meer

18/06/2014 - Wethouder Van Duijn markeert bouw ondergrondse parkeergarage

Op vrijdag 13 juni markeerde Wethouder Van Duijn de ondergrondse parkeergarage aan de Boulevard in Katwijk. Met behulp van de aannemer en een grote kraan plaatste hij een van de tien ton wegende prefab wanden aan de zijkant. > lees meer

05/06/2014 - Aanvullende maatregelen bereikbaarheid Katwijkse strand

Het strandseizoen is alweer twee maanden aan de gang. Tegelijkertijd wordt er nog volop gewerkt aan de parkeergarage en de inrichting van de duinen. Het strand is bereikbaar via tijdelijke opgangen. Om de bereikbaarheid van vooral het noordelijke deel van het Katwijkse strand te verbeteren, heeft de projectorganisatie van Kustwerk Katwijk aanvullende maatregelen genomen. > lees meer

16/04/2014 - Overzicht veiligheidsmaatregelen Kustwerk Katwijk

Na het ongeval met de loopbrug zijn er direct tijdelijke veiligheidsmaatregelen genomen. Op basis van een evaluatie hebben Ballast Nedam – Rohde Nielsen, de projectorganisatie Kustwerk Katwijk en de gemeente Katwijk geconcludeerd dat het gebruik van loopbruggen de veiligste manier voor voetgangers is om naar het strand te gaan. Ook is besloten een aantal blijvende extra veiligheidsmaatregelen te nemen. > lees meer

15/04/2014 - Informatieavond bouw parkeergarage

Op dinsdag 22 april is er een informatieavond over de bouw van de parkeergarage in ‘Het Anker’ in Katwijk. Tijdens deze avond presenteert aannemerscombinatie Ballast Nedam – Rohde Nielsen de aanpak van de bouw. > lees meer

01/04/2014 - Bereikbaarheid Katwijkse strand

Nu het strand weer geopend is, zoekt iedereen zijn weg naar de vertrouwde strandpaviljoens. Omdat nog volop gewerkt wordt aan de parkeergarage en de inrichting van de duinen, is het strand bereikbaar via tijdelijke opgangen. Een overzicht van de bereikbaarheid van het strand. > lees meer

01/04/2014 - Wethouder en hoogheemraad openen Katwijkse strand

Op dinsdag 1 april is het Katwijkse strand geopend voor iedereen. De strandpaviljoenhouders kunnen beginnen met opbouwen. Wethouder Daan Binnendijk en Hoogheemraad Hans Pluckel waren al vroeg aanwezig om samen met gebiedsconciërge Arie van Delft de toegang tot het strand te openen en het nieuwe strand te bekijken. > lees meer

07/02/2014 - Schatrijk Katwijk: open dag archeologie

De werkzaamheden voor Kustwerk Katwijk aan het uitwateringskanaal zijn in volle gang. Op deze plek wordt ook archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op woensdag 12 februari organiseert Kustwerk Katwijk een open archeologiedag. Tijdens deze dag leiden archeologen u rond langs het werkterrein en lichten het onderzoek toe. Iedereen is van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur. Elk uur start er een rondleiding vanaf de Boulevard ter hoogte van hotel Savoy. De laatste rondleiding is om 16.00 uur. > lees meer

07/02/2014 - Minister Schultz bezoekt Kustwerk Katwijk

Op donderdag 6 februari bezocht minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, het project Kustwerk Katwijk. Zij liet zich daar bijpraten door de gemeente, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Ballast Nedam en Rohde Nielsen over de voortgang van dit innovatieve werk. Tijdens de rondleiding over het werkterrein bekeek zij de zandsuppletie, de Dijk-in-Duin, de toekomstige plek van de ondergrondse parkeergarage, de archeologische werkzaamheden en de verlenging van het uitwateringskanaal. > lees meer

05/11/2013 - Kustwerk Katwijk in de klas

Wethouder Daan Binnendijk heeft de lesbrief van Kustwerk Katwijk officieel overhandigd aan groep 5 van de Marnixschool. Met de lesbrief, bijbehorende poster en quiz ontdekken leerlingen van groep 5 tot en met 8 wat Kustwerk Katwijk precies inhoudt. Er is ook een prijsvraag: bedenk zelf een slim plan om de kust te versterken. De klas met de beste oplossing wint een rondleiding over het werkterrein. > lees meer

21/10/2013 - Grote belangstelling voor officiële start Kustwerk Katwijk

Afgelopen zaterdag zijn de werkzaamheden aan Kustwerk Katwijk officieel ingeluid. Rond elf uur stroomden veel Katwijkers toe om live mee te maken hoe wethouder Binnendijk en hoogheemraad Pluckel de zandsuppletie startten. > lees meer

09/09/2013 - Informatieavond Kustwerk Katwijk op 18 september

Op woensdag 18 september 2013 vindt in ‘Het Anker’ in Katwijk een informatieavond plaats van het project Kustwerk Katwijk. Tijdens deze avond wordt door de aannemerscombinatie Ballast Nedam - Rohde Nielsen een toelichting gegeven op de uitvoering van het project dat op 1 oktober van start gaat. > lees meer

19/07/2013 - Aannemer Kustwerk Katwijk gekozen

Een combinatie van de bedrijven Ballast Nedam & Rohde Nielsen gaat de werkzaamheden van Kustwerk Katwijk aan de kustversterking, parkeergarage en ruimtelijke inrichting uitvoeren. In de afgelopen periode heeft de projectorganisatie (bestaande uit de gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland) zeven inschrijvingen vergeleken op verschillende aspecten zoals kosten, planning, fasering en beperking van de omgevingshinder tijdens de werkzaamheden. Uit deze beoordeling bleek de combinatie Ballast Nedam & Rohde Nielsen de meest gunstige. Het contract is een engineering & construct contract. Dat houdt in dat de combinatie het bestaande ontwerp in detail uitwerkt en vervolgens uitvoert. Het contract heeft een waarde van circa 38 miljoen euro. > lees meer

24/05/2013 - Bestuurders nemen kijkje in infocentrum Kustwerk Katwijk

Donderdag 23 mei kregen bestuurders van het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Katwijk, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat een sneak preview in het informatiecentrum. Als eerste mochten zij ‘laatjes open trekken’, beelden bekijken en verhalen lezen. Hun reactie: ‘Een mooi, sfeervol en informatief centrum.’ > lees meer

15/02/2013 - Beeldkwaliteitsplan parkeergarage Kustwerk Katwijk: bouwstijl, inrichtingseisen en uitstraling

Op 12 februari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het concept beeldkwaliteitsplan voor de parkeergarage. Dit beeldkwaliteitsplan beschrijft en schetst de randvoorwaarden voor het ontwerp van de nieuwe parkeergarage. Aan bod komen de bovengrondse onderdelen (zoals in- en uitritten, stijgpunten, nooduitgangen) en de inrichting van de parkeergarage (bijvoorbeeld indeling, vormgeving, veiligheid, technische ruimten ). Het beeldkwaliteitsplan is na vaststelling door de gemeenteraad bij de verdere uitwerking van de bouwplannen het formele toetsingskader voor de welstand. > lees meer

25/01/2013 - Antwoorden op zienswijzen Kustwerk Katwijk gereed - Besturen gemeente, hoogheemraadschap en provincie stellen plannen binnenkort vast

Het ontwerp-projectplan Kustversterking Katwijk, het ontwerp-bestemmingsplan Kustwerk Katwijk en het Milieueffectrapport hebben gezamenlijk ter inzage gelegen. Er zijn 69 zienswijzen binnengekomen onder andere over: de duinovergangen, in- en uitritten en stijgpunten van de parkeergarage, fietskoffers, strandpaviljoens, kiosken, hoogte en breedte van de duinen, het mogelijk verlies van uitzicht op zee, afzanden van de duinen en de lengte van de dijk. Hoewel het projectplan en het bestemmingsplan een andere inspraakprocedure doorlopen, zijn alle zienswijzen en antwoorden gebundeld in één ‘Nota zienswijzen en wijzigingen Kustwerk Katwijk’. > lees meer

10/12/2012 - Gemeente en Rijnland ondertekenen uitvoeringsovereenkomst Kustwerk Katwijk

Op maandag 10 december hebben de gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland een uitvoeringsovereenkomst voor Kustwerk Katwijk ondertekend. Daarmee wordt vastgelegd dat de gemeente en Rijnland het project gezamenlijk gaan uitvoeren. > lees meer

08/10/2012 - Informatieavond Kustwerk Katwijk op 24 oktober

Op 24 oktober 2012 vindt in 'het Anker' in Katwijk een informatieavond plaats van het project Kustwerk Katwijk. Tijdens deze avond wordt de status van het project toegelicht en kunt u de ontwerp-plannen inzien. > lees meer

29/05/2012 - ‘Multikering’ biedt Katwijk geen extra voordelen

De stuurgroep van Kustwerk Katwijk heeft besloten dat de kustversterking in Katwijk uitgevoerd zal worden volgens het voorkeursalternatief Dijk in duin, met daarachter een parkeergarage. Hiermee is voor Katwijk het alternatief van de zogenaamde Multikering van de baan. > lees meer

20/04/2012 - Robuuste parkeergarage en hoogwaardig ingerichte nieuwe kuststrook-College kiest met oog voor de toekomst

Op 17 april heeft het college van burgemeester en wethouders besloten te kiezen voor een parkeergarage met 770 plaatsen achter de kustversterking. “Een unieke kans die we nu moeten pakken om onze ambities voor Katwijk waar te maken. Een parkeergarage van een dergelijke omvang draagt bij aan de economie, het toerisme, een aantrekkelijke leefomgeving en verbeterde bereikbaarheid van Katwijk voor bewoners, bedrijven en bezoekers " aldus wethouder Binnendijk. > lees meer

19/04/2012 - Expositie Deltaprogramma kust in beeld

Tot en met 2 mei 2012 wordt er een panorama van de kust in de centrale hal van het gemeentehuis tentoongesteld. Deltaprogramma Kust brengt in beeld hoe het werkt aan een veilige, economisch sterke en mooie kust. Het panorama combineert het beeld zoals geschetst door de ogen van de Hollandse meester Hendrik Willem Mesdag, eind 19e eeuw, met een mogelijk beeld voor de toekomst van de Hollandse Kust in 2100. > lees meer

04/01/2012 - Inloopavond Kustwerk Katwijk 25 januari 2012

Op 25 januari 2012 vindt een inloopavond over het project Kustwerk Katwijk plaats in het gemeentehuis van Katwijk. Tijdens deze avond kunnen bezoekers zich laten informeren over de voortgang van de plannen voor de kustversterking, parkeergarage en het bestemmingsplan voor de kust. > lees meer

01/12/2011 - Kustwerk Katwijk krijgt een gezicht

De plannen voor de kustversterking in Katwijk krijgen steeds meer vorm. Hans Pluckel is hoogheemraad bij het hoogheemraadschap van Rijnland en heeft kustbeheer in zijn portefeuille. Daarnaast is hij voorzitter van de stuurgroep Kustwerk Katwijk. Pluckel legt uit wat er de komende maanden staat te gebeuren. > lees meer

31/10/2011 - Schatrijk Katwijk: Start archeologisch onderzoek project Kustversterking en Parkeergarage

Voor het project Kustwerk Katwijk wordt in november verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Bij de aanleg van de dijk in duin en de parkeergarage kunnen mogelijk archeologische vindplaatsen verloren gaan. > lees meer

11/10/2011 - De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk onderzoeken haalbaarheid Multikering

In de media en op diverse bijeenkomsten is de afgelopen week de door CURNET opgestelde business case Multikering Katwijk gepresenteerd. Dit is een alternatieve, innovatieve oplossing voor de kustversterking van Katwijk. > lees meer

23/02/2011 - Ondertekening bestuursakkoord markeert nieuwe fase kustversterking

Een dijk in duin als veilige én mooie oplossing van de Katwijkse kustversterking: het gaat echt gebeuren. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk, het hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat tekenden op woensdag 23 februari een bestuursovereenkomst waarmee ze de keuze voor de variant dijk in duin bekrachtigden. > lees meer

21/10/2010 - Stuurgroep Kustversterking Katwijk kiest voor dijk in duin als voorkeursalternatief

De stuurgroep Kustversterking Katwijk kiest voor de dijk in duin als voorkeursalternatief van de kustversterking. De keuze voor een voorkeursalternatief is een eerste stap naar een definitieve oplossing van het veiligheidsprobleem aan de kust. > lees meer

01/09/2010 - Parkeergarage Katwijk stap dichterbij

Het combineren van de kustversterking met de bouw van een parkeergarage in Katwijk is technisch én beleidsmatig mogelijk. Tot die conclusie komen het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeente Katwijk. > lees meer

01/07/2008 - Start planstudiefase

In juli 2008 is de planstudiefase voor de kustversterking van Katwijk van start gegaan. In juli heeft ingenieursbureau Arcadis al enkele oriënterende gesprekken gevoerd met bestuurders, ondernemers, milieuorganisaties en omwonenden om de gedachten en wensen over de kustversterking te inventariseren. > lees meer
Delen via: twitter | facebook