1 april 2010 - Kustversterking Katwijk: nieuwe ontwikkelingen in 2010

De kust bij Katwijk is niet sterk genoeg om weerstand te bieden tegen extreem zware stormen. Door de centrale plek die Katwijk inneemt aan de Zuid-Hollandse kust, is een groot deel van West-Nederland (tot in Utrecht!) onvoldoende beschermd. Het is dus voor heel Nederland van belang om de Katwijkse kustverdediging te versterken. Vier partijen, het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat hebben dan ook de handen ineen geslagen om deze klus te klaren.

Stand van zaken

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het onderzoeken van de vier mogelijke oplossingen. Daarbij zijn de meest uiteenlopende aspecten bekeken. Wat kost de aanleg van een oplossing? En het onderhoud? Wat zijn de effecten op het milieu en op de economie? En wat zijn de gevolgen voor het unieke karakter van de kust van Katwijk?
Op de meeste vragen hebben we inmiddels antwoorden gevonden. Deze antwoorden stellen ons in staat om de juiste keuze voor Katwijk én West-Nederland te maken. Toch zijn we nu nog niet zover. Er zijn namelijk twee ontwikkelingen, die nieuwe kansen bieden voor de kustversterking, maar die ook de nodige tijd vragen:

  • Het onderzoek naar een ondergrondse parkeergarage in een dijk
  • Een nieuwe mogelijke oplossing: een lagere en smallere variant van de dijk-in-duin oplossing

In onze laatste Nieuwsbrief (mei 2010) leest u over deze ontwikkelingen.

Planning

De periode tot de zomer hebben we nodig om aanvullend onderzoek te doen. Na dit onderzoek besluiten we definitief of de parkeergarage in de dijk wél of níet wordt meegewogen in het vervolgproces. Pas daarna, in het najaar, kunnen we een keuze maken over het zogenaamde voorkeursalternatief.
Dit is de oplossing die in 2011 wordt uitgewerkt tot een gedetailleerd plan voor de kustversterking. Wanneer het voorkeursalternatief gekozen is kunnen het versterkingsplan Waterwet en de milieueffectrapportage (het onderzoek) afgerond worden. Belangrijk onderdeel hierbij is de uitwerking van ruimtelijke aspecten. Kortom: hoe komt de omgeving er precies uit te zien? Hierbij is uw mening van belang. In het najaar kunt u van ons weer de volgende nieuwsbrief en een uitnodiging voor een informatieavond verwachten.

In 2011 zijn het versterkingsplan Waterwet en de milieueffectrapportage klaar voor besluitvorming en start er een inspraakprocedure. Ook hier zullen we u tegen die tijd uitgebreid over informeren.

Tot die tijd vragen?

mail naar katwijk@kustvisiezuidholland.nl

Delen via: twitter | facebook