10 april 2013 - Voorbereidingen archeologisch onderzoek gestart

Op dit moment zijn de voorbereidende werkzaamheden van het archeologisch onderzoek in volle gang. De eerste laag duinzand met zaden erin is afgegraven en aan de kant gezet binnen de hekken. Dit is tijdelijk, later verhuist dit materiaal naar een depot bij de afvalwaterzuivering aan de Lageweg. Omdat in deze toplaag zaden zitten, leggen we dit zand na alle werkzaamheden weer terug. De verwachting is dat de duinen zo weer sneller begroeid raken als we klaar zijn met het project.

Vanaf deze week zijn we bezig met het afgraven van het bovenste duin tot aan de hoogte van de Boulevard (foto boven). In dit zand zitten geen archeologische resten. Dit zand wordt opgeslagen in depot 1 (foto onder), op het voormalige vrije strandvak ten zuiden van de opgraving.
Deze week zal ook een klein stukje van de tankmuur worden opgezocht om de ligging te controleren. Dit is van belang voor de bouw van parkeergarage. Als de duin tot aan boulevard is afgegraven zal ook begonnen worden met het daadwerkelijke archeologisch onderzoek. Daarin wordt gezocht naar archeologische vondsten en wordt een groter deel van de tankmuur behorende bij de Atlantikwall opgezocht.
Belangrijke vondsten krijgen uiteraard aandacht op deze website.
 

        

                      

Delen via: twitter | facebook