9 april 2013 - Bestemmingsplan Kustwerk Katwijk vastgesteld

Op donderdag 4 april heeft de raad van de gemeente Katwijk het bestemmingsplan Kustwerk Katwijk gewijzigd vastgesteld. Naast diverse ambtelijke wijzigingen is een aantal wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Deze zijn beantwoord in de als bijlage bij het bestemmingsplan behorende Nota zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Kustwerk Katwijk.

De stukken van de raadsvergadering zijn te lezen op katwijk.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=24025. Het bestemmingsplan ligt van 19 april tot en met 31 mei 2013 ter inzage. Tijdens deze periode kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Delen via: twitter | facebook