22 september 2008 - Sfeerimpressie van de scenariospelen

Op 22, 23 en 26 september 2008 organiseerden gemeente, hoogheemraadschap, provincie en Rijk de scenariospelen over de Katwijkse kustversterking. Belanghebbenden werden uitgenodigd om hun ideeën te spuien over de ‘ideale’ kustversterking. De Projectgroep Kustversterking Katwijk gaat vervolgens met de ideeën aan de slag.

Een voor een druppelen ze de Eb en Vloedzaal van kerkelijk centrum Het Anker binnen: bewoners, ondernemers, paviljoenhouders, natuurbeschermers, deskundigen, ambtenaren en bestuurders. In de zaal staan een groene, een gele en een witte tafel. Iedere deelnemer krijgt een kleur en gaat aan de bijbehorende tafel zitten, snel nog even om zich heen kijkend welke Katwijkers er nog meer mee gaan spelen. Na een presentatie over de achtergronden van de kustversterking en de speluitleg, kunnen de deelnemers aan de slag.

Ideale kust
 

Een groot spelbord beeldt de kuststrook van Katwijk uit vanaf Hotel Savoy tot het Zeehospitium, compleet met bebouwing en hoogteverschillen in de Boulevard. Hierop leggen de deelnemers hun ‘ideale’ kust neer. Maar net als in werkelijkheid zijn er grenzen. Ze mogen het budget mag niet overschrijden. Elke tafel heeft een ander budget: de groene tafel mag veel besteden, de gele tafel moet het ‘sober en doelmatig’ oplossen. De witte tafel zit daartussenin. En dan begint de discussie: De een wil zoveel mogelijk zeezicht, de ander het liever het strand dichtbij houden. Want hoe lager het duin, des te verder de zee komt te liggen. Daarnaast is er de keuze tussen natuur en voorzieningen: willen we parkeerplaatsen, wandelroutes en speelplekken, of kiezen we ervoor het duin zoveel mogelijk met rust te laten?

Belangen
 

Al gauw merken de deelnemers dat hun eigen wens niet altijd strookt met andermans belangen. Ze sluiten compromissen. Bijvoorbeeld hier een wat lagere dijk-in-duin, verderop hoger en breder traditioneel duin. In het midden van de Boulevard meer voorzieningen, in de flanken meer ruimte voor natuur. Argumenten vliegen over tafel en deelnemers schuiven volop met de spelstukken, wat per tafel tot andere, maar even creatieve uitkomsten leidt.
Na een uur spelen en een kop koffie, presenteren de drie tafels hun scenario’s aan elkaar. Elke groep heeft goede argumenten om voor een dijk-in-duin of juist een scenario met alleen duin te kiezen. Paviljoenhouders geven hun visie op strandopgangen en natuurbeschermers geven aan welke verstoring van het duin zij nog net aan acceptabel vinden.

De voorzitter sluit af met het danken voor de bijdrage aan het scenariospel. De wensen, meningen en creatieve ideeën uit de scenariospelen worden gebruikt als input voor de startnotitie, waarin de verschillende varianten voor de kustversterking beschreven worden. De startnotitie ligt begin 2009 ter inzage. De Projectgroep Kustversterking Katwijk organiseert dan een informatieavond, waar ook aan bod komt wat er gedaan is met de uitkomsten van de scenariospelen.

Delen via: twitter | facebook