7 oktober 2014 - Bereikbaarheid strand komende maanden

Vanaf september zijn we al bezig met het aanvullen en bedekken van de parkeergarage met zand. Door deze werkzaamheden verandert de bereikbaarheid van het strand de komende maanden.

Tot het begin van de herfstvakantie (vrijdag 17 oktober) is tussen de Witte Kerk en tussen de Voorstraat altijd één tijdelijke overgang over het dek van de parkeergarage, met een trap over de dijk. De precieze locatie van deze overgang verschuift iets naar het noorden of naar het zuiden afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden op dat moment.

Vanaf 17 oktober worden de nieuwe strandovergangen over de parkeergarage geleidelijk van zuid naar noord opengesteld. De tijdelijke overgangen worden pas verwijderd als de definitieve overgangen gereed zijn.

Medio november zijn alle voetgangersbruggen aan de noordkant verwijderd. De centrale strandovergang tegenover de Voorstraat is naar verwachting ook eind november gereed.

Delen via: twitter | facebook