Oplossingen

De kust versterken kan op drie manieren: zeewaarts, landwaarts en consolideren op de huidige locatie. Bij zeewaarts versterken wordt een waterkering richting zee uitgebreid, bij landwaarts richting het land. Bij consolideren krijgt een kering op haar huidige plaats versterking. Voor zowel landwaarts versterken als consolideren komt de waterkering middenin dicht bebouwd gebied terecht.

Het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat hebben ervoor gekozen Katwijk zeewaarts te versterken. Langs de Boulevard is een nieuw tracé gekomen. De huidige duinenrij is verbreed en in de duinen is een dijk aangelegd. Deze oplossing bood de meeste mogelijkheden voor zowel de veiligheid als de ruimtelijke kwaliteit in Katwijk.

Dijk in duin

In de huidige duinen is een dijk van zand aangelegd, bekleed met stenen. Door de nieuwe bredere duinenrij kon de dijk relatief laag blijven. De duinen om de dijk verminderen de golfslag op de dijk. Bij een storm is de Dijk-in-Duin dus stevig genoeg om de golfslag op te vangen. Deze oplossing is robuust en duurzaam. Als er over vijftig jaar aanpassingen nodig zijn, is dit zonder veel ingrijpen te realiseren.
De verbrede duinen zijn even hoog als in de beginsituatie, en daar waar mogelijk zelfs lager. Ter hoogte van de Voorstraat zijn de dijk en de duinen tussen NAP +7,5 en +8,5 meter hoog. Het stevige pakket van duinen rondom de dijk vermindert de golfslag op de dijk en is een toekomstbestendige oplossing.

Lees meer over het ontwerp.

Parkeergarage in duin

De Dijk-in-Duin maakte het mogelijk een ondergrondse parkeergarage aan te leggen langs de Boulevard. De parkeergarage ligt op straatniveau. De garage is grotendeels ingepakt met duin en vormt een geïntegreerd onderdeel van de kust en de Boulevard. Door de brede duinen is meer ruimte voor natuur en recreatie ontstaan.
De parkeergarage in cijfers:

  • lengte: 500 meter
  • breedte: 30 meter
  • 663 parkeerplaatsen
  • 2 in- en uitgangen voor auto’s
  • 5 in- en uitgangen voor voetgangers
  • nooduitgangen
  • liften en toiletvoorzieningen

De parkeergarage is in een aantal fases aangelegd. Deze worden verduidelijkt in de volgende infographic: Infographic parkeergarage.pdf en in het animatiefilmpje: Bouw parkeergarage
Delen via: twitter | facebook
Dijk in duin bij Voorstraat in Katwijk
1 2 3